adres Centrum Psychoterapii "Trzy Wymiary", ul. Przejazd 2A, lok. 305, 306 15-430 Białystok

Informacje szczegółowe

Jolanta Obidzińska

koordynator zespołu

Jolanta Obidzińska

  psycholog, psychoterapeuta

  601 802 076

  jolaobi@o2.pl

Jestem psychologiem. Ukończyłam Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie. Moje pierwotne zainteresowania zawodowe związane były głównie z naukami ścisłymi.

Poszukiwanie takiego sposobu życia, na który miałabym całkowitą wewnętrzną zgodę, w wymiarze nie tylko zawodowym, ale też czysto ludzkim, zaowocowało zwróceniem się ku psychologii i odnalezieniem pasji w pracy psychoterapeutycznej.

Podstawę teoretyczną dla swojej pracy znalazłam w jednym z nurtów psychoterapii egzystencjalnej. Ukończyłam 6-letnie szkolenie w zakresie Analizy Egzystencjalnej i Logoterapii. Ponadto – kurs I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (CTSR Warszawa) oraz Szkołę Treningu i warsztatu Psychologicznego (INTRA Warszawa) i in.

Pracuję pod superwizją (superwizorzy GLE – International oraz PTP). Zajmuję się pomocą osobom dorosłym cierpiącym z powodu nerwic, lęków, depresji, trudności w bliskich relacjach, problemów osobowościowych, kryzysów egzystencjalnych związanych z bilansem życia i in. Prowadzę terapię indywidualną. Zapraszam również pary.

W swojej pracy staram się pamiętać o tym, że każda Osoba jest unikalna, a przez to jej osobista sytuacja, system wartości, decyzje jakie podjęła, co uczyniła ze swoim życiem do tej pory i jej zamiary na przyszłość również są takie – niepowtarzalne. To sprawia, że terapia, rozumiana jako spotkanie z drugim człowiekiem, zawsze ma indywidualny charakter. Jej celem jest pomoc Osobie w znalezieniu jej własnej odpowiedzi na wyzwania aktualnej sytuacji. Czasem odbywa się to w powiązaniu z biografią, która nie jest „kuta w kamieniu”, lecz zmienia się wraz z naszym nastawieniem do niej.

Zapraszam na konsultacje i terapię.

Magdalena Popławska

Magdalena Popławska

  psycholog, psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień

  605 988 285

  poplawska.magda@wp.pl

Jestem absolwentką psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyłam czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne organizowane przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie – atestowanego i rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Studium Terapii Uzależnień, Studium Pomocy Psychologicznej, Podyplomowe Studia z Psychologii Sądowej. Uzyskałam Certyfikat Psychoterapeuty Uzależnień wydany przez PARPA w Warszawie (2010r.).

Wiedzę i doświadczenie terapeutyczne zdobywałam pracując od 2003 r. z osobami dorosłymi w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczy /k.Białegostoku. Prowadziłam terapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych i współuzależnionych, udzielałam pomocy psychologicznej osobom z zaburzeniami psychotycznymi oraz pracowałam jako biegły psycholog sądowy. Od 2013r. prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych w Centrum Trzy Wymiary, jak również w Poradniach Zdrowia Psychicznego na terenie Białegostoku.

Pomagam osobom cierpiącym z powodu przeżywanego lęku, depresji, bulimii, problemów emocjonalnych, poczucia niskiej wartości, trudności w relacjach z ludźmi, przeżywającym kryzys w swoim życiu, związku, pracy, doświadczają poczucia zagubienia sensu w życiu. Zajmuję się terapią osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz terapią osób doświadczających jakichkolwiek trudności w życiu na skutek funkcjonowania aktualnie lub w przeszłości w rodzinie alkoholowej-osoby współuzależnione, DDA (dorosłe dzieci alkoholików), DDD (dorosłe dzieci dysfunkcyjne). Posiadam doświadczenie w pracy z osobami starszymi przeżywającymi samotność, trudności w relacjach z dorosłymi dziećmi, doświadczającymi bilansowania życia i odchodzenia bliskich osób z najbliższego otoczenia.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego m.in. w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra w Warszawie oraz w Ośrodku Rozwoju Osobistego i Psychoterapii Intra w Białymstoku. Pracuję w podejściu humanistyczno – egzystencjalnym, skoncentrowanym na osobie w atmosferze empatii, zrozumienia i autentycznego spotkania.

Magdalena Piekara

Magdalena Piekara

  pedagog, psycholog, psychoterapeuta, trener

  696 484 561

  magdalenapiekara@interia.pl

Pedagog, psycholog, psychoterapeuta, trener, absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku.

W latach 2000 – 2004 ukończyła czteroletni Kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, w 2006 roku ukończyła roczny kurs interwencji kryzysowej prowadzony przez „Grupę Interwencji Psychologicznej i Szkoleń Arkan”, w 2010 ukończyła Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie, od 2003 roku zajmuje się terapią indywidualną (dorosłych i młodzieży) i małżeńską, zawodowo związana była z Ośrodkiem Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Białymstoku oraz  Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Białymstoku, od 1998 roku do dnia dzisiejszego pracuje w Stowarzyszeniu na rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej w Ośrodku rehabilitacji i terapii dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Doradztwa Psychologicznego i Psychoterapii w Białymstoku, jak również w Młodzieżowym Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu, jest członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz sekretarzem  Zarządu Stowarzyszenie na rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej.

Artur Wiśniewski

Artur Wiśniewski

  psycholog, psychoterapeuta

  606 345 859

  artur.a.wisniewski@gmail.com

Proponuję profesjonalne konsultacje i psychoterapię osobom, które szukają pomocy, mają kłopot ze znalezieniem wsparcia lub nie potrafią odnaleźć odpowiedniego dla siebie sposobu leczenia.
W pracy podchodzę indywidualnie do osoby i zgłaszanego problemu.

Jestem magistrem psychologii, mediatorem, absolwentem Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie oraz magistrem historii Uniwersytetu Warszawskiego.

Wiedzę i doświadczenie zdobyłem w czasie profesjonalnego, 6-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie egzystencjalnym (http://www.analiza-egzystencjalna.pl) oraz kursu psychoterapii par w nurcie egzystencjalnym i systemowym.

Od 2009 roku zawodowo jestem związany z Pionem Psychiatrii Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, gdzie pracuję jako psycholog, psychoterapeuta i zajmuję się prowadzeniem psychoterapii indywidualnej, psychoedukacją, poradnictwem psychologicznym i diagnozą psychologiczną. Przygotowuję również opinie i występuję jako biegły sądowy z zakresu psychologii.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem również m.in. w Oddziale Psychiatrycznym Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie, Oddziale Psychiatrycznym w Białymstoku SPP w Choroszczy, Klinice Hematologii USK w Białymstoku, Oddziale Neurologii Szpitala Klinicznego AM w Białymstoku, Ośrodku Wsparcia w Kownatach.

W swoich działaniach współpracuję z wieloma innymi specjalistami – daje mi to możliwość bardzo szerokiego spojrzenia na rozpatrywany problem.

Zapraszam!

Marcin Marzec

Marcin Marzec

  psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta

  666 980 895

  

Nazywam się Marcin Marzec. Jestem psychologiem, certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień (certyfikat nr. 1444) oraz psychoterapeutą.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem w m. in. w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choroszczy, Pracowni Psychoterapii Integracyjnej oraz Centrum Zdrowia Psychicznego Staszica.

Mam kilkuletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu, współuzależnionymi i DDA. Jak również w pracy z osobami doświadczającymi trudności emocjonalnych, stanów obniżonego nastroju, przeżywającymi stres i lęk w kontaktach z innymi oraz mającymi trudności z budowaniem satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi.

Obecnie jestem w trakcie czteroletniego szkolenia z zakresu psychoterapii w Szkole Trenerów i Psychoterapeutów Instytutu Gestalt w Krakowie, który posiada akredytację EAP (European Association for Psychoterapy) i EAGT (European Association for Gestalt Therapy)

Pracuję zgodnie z zasadami Kodeksu Etycznego Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt i jestem pod stałą superwizją certyfikowanego superwizora z Instytutu Gestalt w Krakowie.

Do gabinetu zapraszam osoby:

 • doświadczające trudności w relacjach z innymi ludźmi,
 • cierpiące z powodu depresji, nerwicy, lęku,
 • przezywające kryzysy życiowe (choroba, rozstanie, żałoba),
 • zmagające się z problemami egzystencjalnymi (samotność, brak sensu, cierpienie),
 • przeżywające kryzys w związku partnerskim,
 • poszukujące drogi rozwoju osobistego,
 • „współuzależnione” i „DDA”.
Maria Dubrowska

Maria Dubrowska

  pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta

  886 559 890

  dubrowska@wp.pl

Ukończyłam Wydział Pedagogiki i Psychologii w Białymstoku. Mam ponad 20 – letnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, a także DDA. Obecnie pracuję w Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień. Prowadzę terapię indywidualną, grupową oraz  par.

Posiadam certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień nr 1032 wydany przez PARPA w zakresie samodzielnego prowadzenia psychoterapii uzależnień. Mam ukończone Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Odbyłam 3 – letnie szkolenie Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicium Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jestem absolwentką 4 – letniego Podyplomowego Kursu Psychoterapii organizowanego przez Polski Instytut Ericksonowski. Podnoszę kwalifikacje zawodowe poprzez udział w konferencjach, warsztatach. Mam doświadczenie terapii własnej. Pracuję pod stałą superwizją certyfikowanej psychoterapeutki i superwizora z Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w Łodzi.

Zapraszam osoby:

 • pijące szkodliwie i uzależnione od alkoholu,
 • uzależnione behawioralnie (internet, hazard, pracoholizm, zakupoholizm, seksoholizm itp.),
 • współuzależnione (będące w bliskich relacjach z osobami uzależnionymi),
 • DDA- przeżywające trudności,
 • cierpiące z powodu lęku, depresji, nerwicy,
 • przeżywające kryzys,
 • zainteresowane konsultacją, psychoterapią.
Elżbieta Fedorowicz-Zwetler

Elżbieta Fedorowicz-Zwetler

  specjalista, psychiatra

  724 087 788

  

www.psychiatriabialystok.pl

Wykształcenie:

 • 1987-1993 – Akademia Medyczna w Białymstoku – dyplom lekarza
 • 1997 –  Specjalizacja I-go stopnia w zakresie psychiatrii
 • 2000 –  Specjalizacja II-go stopnia w zakresie psychiatrii

Praca zawodowa:

 • 1993-1994 – staż podyplomowy
 • 1995-1997 – młodszy asystent w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczy (SPP ZOZ Choroszcz)
 • 1997-2000 – asystent w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczy (SPP ZOZ Choroszcz)
 • 2000-2013 – starszy asystent w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczy (SPP ZOZ Choroszcz)
 • 2002-2016- specjalista psychiatra w Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Ogólnego i Poradni Zdrowia Psychicznego w Kolnie
 • 2013-2014 – specjalista psychiatra w Poradni Zdrowia Psychicznego w Dąbrowie Białostockiej
 • 2013-nadal – specjalista psychiatra w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Nerwic Centrum Zdrowia Psychicznego  „Leszczynowa” Białystok

Doświadczenia zawodowe:

 • praca w Oddziale Odwykowym
 • praca na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym i w Oddziale Psychiatrii Sądowej
 • praca w Poradniach Zdrowia Psychicznego
 • udział w szkoleniach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, konferencjach naukowych, szkoleniach z zakresu psychiatrii i psychiatrii sądowej
 • opiniowanie sądowo-psychiatryczne w warunkach ambulatoryjnych i po przeprowadzonych obserwacjach szpitalnych
 • dyżury lekarskie na Oddziałach Psychiatrycznych
 • szkolenie lekarzy odbywających staż specjalizacyjny z zakresu Psychiatrii Sądowej

Oferuję pomoc lekarską w przypadku:

 • zaburzeń adaptacyjnych,
 • zaburzeń związanych ze stresem,
 • zaburzeń związanych ze stresem,
 • zaburzeń lękowych, fobii,
 • zaburzeń depresyjnych,
 • zaburzeń depresyjnych nawracających,
 • choroby afektywnej dwubiegunowej,
 • zaburzeń lękowych, fobii,
 • zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych,
 • schizofrenii,
 • zaburzeń osobowości,
 • otępień,
 • zaburzeń pamięci,
  bólów psychogennych,
 • zaburzeń psychicznych u chorych somatycznie,
 • zaburzeń psychicznych u osób w wieku podeszłym,
 • uzależnień.