adres Centrum Psychoterapii "Trzy Wymiary", ul. Przejazd 2A, lok. 305, 306 15-430 Białystok

Grupa wsparcia dla rodzin osób chorych psychicznie

Grupa wsparcia jest formą pomocy psychologicznej i zwykle uczestniczą w nich osoby, które łączą podobne problemy i trudności. Jest to grupa formalna i otwarta (w każdym momencie mogą dołączyć do nich nowi członkowie). Udział w grupie wsparcia polega na dzieleniu się własnymi doświadczeniami z innymi jej członkami, słuchaniu, nawiązywaniu kontaktu, dzieleniu się pożytecznymi informacjami, udzielaniu sobie wzajemnie wsparcia emocjonalnego.

Aktywne uczestnictwo w grupie wsparcia pomaga w pracy nad sobą, w osobistym rozwoju, a także w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami.

Spotkania grupy wsparcia dla rodzin i opiekunów osób chorych i zaburzonych psychicznie odbywają się w Centrum Psychoterapii „Trzy wymiary” ul. Przejazd 2A lok.205 co dwa tygodnie.

Ruszamy w sobotę 22 kwietnia o godz. 11.00. Koszt spotkania to 30,00 zł / 1,5 godz.

Zapraszamy.

Grupa wsparcia